https://notcooltobully.com/

वाहतूक पोलिसांना आलटून पालटून कामावर बोलवा, कामाचा ताण वाढतोय

वाहतूक विभागात कर्मचाऱ्यांची संख्या १०० टक्के न ठेवता ५० टक्के ठेवावी.