https://notcooltobully.com/

चंद्राचा डिजिटल मॅप तयार- डॉ. प्रकाश तुपे

गेल्या पन्नास वर्षांतील विविध चांद्रयान मोहिमेतून प्राप्त झालेल्या माहितीच्याआधारे चंद्राचा डिजिटल मॅप तयार केला आहे.