https://notcooltobully.com/

‘एसटीच्या कर्मचाऱ्यांची कोरोना चाचणी करा’

एसटी कर्मचा-यांची कोरोना चाचणी करण्याची मागणी एसटी कर्मचारी संघटनेने केली आहे.